Noteć

Noteć to siódma pod względem długości i szósta pod względem powierzchni dorzecza – rzeka Polski. Długość rzeki wynosi 391,3 km, jest największym dopływem Warty. Geografowie dzielą rzekę na dwa odcinki :

Noteć Górna – od źródeł do Nakła o długości  204 km, Noteć Dolna – od Nakła do ujścia do Warty 187 km.

Żródło Noteci znajduje się na obszarze pomiędzy wsią Szczecin a Bogołomia w gminie Chodecz, na Pojezierzu Kujawskim. W Nakle rzeka łączy się z Kanałem Bydgoskim i odtąd aż do ujścia (na długości 187 km) jest elementem drogi wodnej Wisła-Odra. Od Nakła do Krzyża na długości 137 km ma charakter rzeki skanalizowanej z 14 stopniami wodnymi (śluzami i jazami). Dość ospały bieg „leniwej Noteci” zmienia się dopiero po przyjęciu największego dopływu – Gwdy. Ostatnim większym dopływem jest Drawa. Ujście rzeki do Warty następuje w Santoku koło Gorzowa Wielkopolskiego.

Na terenie NGR Noteć jest skanalizowana a znajdujące się tutaj śluzy są  dużą atrakcją turystyczną. Rozmieszczone są prawie w jednakowych odległościach od siebie, wprowadzają ciekawe urozmaicenie spływów Notecią. Śluzy wraz ze znajdującymi się na ich terenie obiektami objęte są ochroną konserwatora zabytków. Znajdując się na nich mamy wrażenie jakby czas zatrzymał się tu jakieś 100 lat temu – są swego rodzaju żywym skansenem techniki, do dzisiaj czynnym i spełniającym swoje funkcje.

Noteć jest żeglowna na prawie całej długości. Od czasu budowy Kanału Bydgoskiego w 1774 r. jest elementem szlaku żeglugowego łączącego Wisłę z Odrą. Prace regulacyjne na Noteci Dolnej przeprowadzono w latach 1863-1915. W rezultacie tych prac, między Nakłem, a ujściem Drawy zbudowano 14 stopni wodnych oraz wykonano 105 przekop?w likwidujących zakola rzeki o promieniu poniżej 180 m, skracając bieg Noteci na tej przestrzeni ze 169,8 km na 140,1 km.

Od czasu uruchomienia drogi wodnej Wisła-Odra ranga Noteci urosła do najważniejszego szlaku transportowego północnej Wielkopolski. Po przebudowie szlaku w latach 1905-1915, po Noteci pływały barki o nośności ponad 500 ton. Upadek żeglugi towarowej na Noteci rozpoczął się w latach 80. XX w. Od lat 90. XX w. nie wykonuje się prac bagrowniczych, co spowodowało zamulenie dna i wstrzymanie ruchu jednostek z ładunkami. Spowodowało to proces likwidacji firm żeglugowych, stoczni, portów, przystani i infrastruktury transportowej.

Atrakcje Noteci :

  • Możliwość zwiedzenia zabytkowych stopni wodnych
  • Brak przenosek
  • Piękne, choć nieco monotonne widoki
  • Spokojny nurt
  • Ciekawe spotkania z łodziami motorowymi i barkami

Szlak kajakowy Noteci na odcinku od Ujścia do Czarnkowa to  km płynięcia kajakiem. Kajaki wodujemy za remizą strażacką.  Początkowo z lewej strony towarzyszą nam zabudowania Ujścia, za chwilę wpływamy na nadbrzeże huta szkła podziwiając równo ustawione palety z butelkami i wysokie góry żółtego piasku używanego do produkcji. Nad rzeką przerzucony jest żelazny most kolejowy linii prowadzącej obecnie tylko do Mirosławia do fabryki podkładów kolejowych. Rzeka płynie bardzo blisko podnóża stromych wysokich wzgórz tak, że możemy podziwiać porastającą je roślinność. Do pierwszej śluzy na trasie – w Nowem rzeka płynie na zachód, aby za śluzą skręcić prosto na południe. Warto uwzględnić to podczas planowania spływu, bo słońce będziemy mieli centralnie przed sobą.

Za śluzą dolina rozszerza się, znikają drzewa porastające oba brzegi a monotonię łąk przerywają niewielkie krzewy rosnące nad wodą.

Kolejna śluza Walkowice, za nią prom dolnolinowy łączący Walkowice z Radolinem.

Na trasie spotkamy jeszcze: Śluza Romanowo i Śluza Lipica

Rozpoczynając spływ kajakowy Notecią w Czarnkowie mamy do wyboru kilka możliwości. Dogodnym miejscem jest łąka na lewym brzegu Noteci, przed mostem drogowym. Mamy tutaj bardzo dużo miejsca, zmieści się każda ilość kajaków i uczestników spływu. Spływ możemy też rozpocząć w Marinie czarnkowskiej, korzystając z możliwości wypożyczenia kajaków. Pierwsza część spływy prowadzić będzie skrajem miasta Czarnków, więc na lewym brzegu będziemy mijać spacerujących mieszkańców. Tuż za mariną od strony miasta znajduje się port remontowy, miejsce slipowania okolicznych większych jednostek pływających.

Rzeka coraz bardziej zbliża się do wzgórz z lewej strony tworzących malownicze krajobrazy Szwajcarii Czarnkowskiej. Tuż za miastem wpływamy do pierwszej śluzy na trasie. Pianówka to śluza nr 16.

Za wsią rzeka coraz bardziej zbliża się do kolejnej miejscowości – Góra nad Notecią. Zabudowania dochodzą do rzeki, nad nami widać przejeżdżające samochody. Można skorzystać z okazji i zrobić zakupy w miejscowym sklepie spożywczym. Za wsią na lewym brzegu znajduje się prywatne pole biwakowe, własność wypożyczalni kajaków Kotwica.

Kolejnym ciekawym miejscem na trasie spływy jest prom dolnolinowy z Ciszkowa do Walkowic. Zapewnia przeprawę w dni robocze do wczesnych godzin popołudniowych.

Za promem rzeka oddala się od drogi, płynąc do śluzy Mikołajewo. Malowniczo położona u skraju wysokich pagórków.
Kolejna śluza na trasie – Rosko.

Cennik transportu kajaków na Noteć 2024.

MiejscowośćOdległość od siedziby firmyPrzejechany odcinekCena transportu
Śluza Krzyż Wielkopolski68 km136 km272 PLN
Przystań YNDZEL65 km130 km260 PLN
Śluza Drawski Młyn68 km136 km272 PLN
Przystań Wieleń53 km106 km212 PLN
Przystanek Wrzeszczyna58 km116 km232 PLN
Śluza Mikołajewo52 km104 km208 PLN
Prom Gajewo47 km94 km188 PLN
Przystanek Góra nad Notecią48 km96 km192 PLN
Śluza Pianówka47 km94 km188 PLN
Marina Czarnków42 km84 km168 PLN
Śluza Lipica48 km96 km192 PLN