Łobzonka

na zdjęciu most przez Łobżonkę k. Polinowa na rozebranej linii kolejki wąskotorowej

Łobżonka liczy sobie 76 km, do spływania nadaje się około 60 km jej biegu. Rzeka jest bardzo malownicza ze względu na różnorodność terenów przez które płynie. dogodnym miejscem rozpoczęcia spływu jest Werski Most (skąd do ujścia rzeki do Noteci mamy 58 km) . Pierwszy odcinek rzeki prowadzi przez podmokłe łąki; wiosną jeszcze będziemy widzieć okolice, latem ze względu na wysokie trzciny zarastające nurt rzeki będziemy błądzić w ich gęstym labiryncie. Możemy spotkań zwalone drzewa przegradzające nurt. Pierwszym znacznym miejscem na trasie są mosty w Dorotowie -najpierw most drogowy, zaraz za nim most kolejowy na dawnej linii Złotów – Więcbork. tutaj rzeka wpływa w las oferując odmianę krajobrazu. Za mostem kolejowym po lewej stronie dogodne dojścia do wody.

Kolejnym charakterystycznym miejscem jest drewniany mostek na szlaku turystycznym. Od mostku można wybrać się do wsi Rudna leżącej około 2,5 km na prawym brzegu. Od Rudnej rzeka zwalnai bieg i rozlewa się szeroko; malowniczo wyglądają drzewa stojące w wodzie. Coraz szersza rzeka dopływa do Witrogoszczy, gdzie znajduje się pierwsza na szlaku elektrownia wodna. ( 39 km). Za elektrownią nurt przeradzają liczne zwalone drzewa. Z prawej strony oddzielona lasem towarzyszy nam szosa do Łobżenicy, skąd możemy pokusić się o odbiór kajaków. Mijamy drewniany mostek zwiastujący bliskość Łobżenicy. W mieście rzeka rozszerza się tworząc staw przed . drugą elektrownią .Za elektrownia rzeka staje się płytsza w nurcie sporo kamieni. Kolejny most przez rzekę we wsi Szczerbin. Tutaj z lewej strony dopływa Lubcza również dostępna dla kajaków przy wyższych stanach wody.

Kościerzyn Wielki ( 25 km) to kolejna elektrownia wodna. Za nią zaczyna się najbardziej malowniczy przełomowy odcinek rzeki, która płynie wąska doliną pomiędzy wysokimi zboczami. Na 22 km przepływamy pod mostem dawnej kolejki wąskotorowej.

Kolejna elektrownia w miejscowości Klewek. Za wsią płyniemy przez łąki i pola. Dopływając do Wyrzyska odczujemy spowolnienie nurtu; rzeka tworzy malowniczy staw w centrum miasta. W mieście jest najbardziej uciążliwy fragment rzeki. Za miastem rzeka znowu zwalnia; od Osieka rzeka płynie regulowanym kanałem przez łąki nadnoteckie.