Drawa

Drawa to duża pomorska rzeka, prawy dopływ Noteci. Bardzo stara i dość zagadkowa jest nazwa rzeki, zachowana w źródłach pisanych od średniowiecza  w prawie niezmienionym brzmieniu (Draga, Traga, Trawa, Drave, Dragefluss, Drage).

 Rzeka płynąca na pojezierzu Pomorskim, jest najważniejszym po Gwdzie dopływem Noteci. Jej dorzecze obejmuje około 3200 km2 (prawie 20 % całej zlewni Noteci). Początek bierze w rynnowej Dolinie Pięciu Jezior na południe od Połczyna Zdroju, na wysokości ok. 150 m n.p.m. Uchodzi do Noteci poniżej Krzyża, na wysokości 28 m n.p.m.

Długość rzeki wynosi 199 km, a średni spadek – 0,610 (po odliczeniu odcinków biegnących przez jeziora – 0,700).

W górnym biegu Drawa płynie przez Pojezierze Drawskie, łącząc liczne jeziora: Górne, Krąg, Długie, Głębokie, Małe, Prosino, Żerdno, Drawsko (drugie co do głębokości jezioro w Polsce – 83 m), Rzepowskie, Krosino i Lubie. Znaczna część tego fragmentu jej zlewni objęta jest ochroną w Drawskim Parku Krajobrazowym.

Środkowy bieg Drawy, poniżej jez. Lubie, wiedzie przez teren dużego poligonu wojskowego. Charakter rzeki jest tu inny: zmniejsza się ilość przepływowych jezior. Krótki (1,5 km) odcinek poniżej jez. Lubie ma charakter przełomu, w którym spadek rzeki sięga 2,670. Na terenie poligonu, w Starym Potoku istnieje elektrownia wodna. Bieg rzeki sztucznie skrócono, odcinając zastawką dawne koryto, tzw. Starą Drawę i przerzucając wody do dawnego dopływu – Prostyni.

Odcinek od miejscowości Prostynia do Drawna jest fragmentem rzeki o najmniejszym spadku, w granicach O, 15 – 0,250. Rzeka przyjmuje z lewej duży dopływ – Drawicę i kilka mniejszych. Jez. Dubie koło Drawna jest ostatnim jeziorem, przez które rzeka przepływa.

Poniżej jez. Dubie spadek Drawy znów rośnie, przekraczając miejscami l 0/00. Przełomowy odcinek rzeki ma tym razem kilkanaście kilometrów długości. Spadek zmniejsza się tylko w obrębie wpływów zbiornika elektrowni wodnej w Kamiennej. Dolina rzeki objęta jest ochroną w Drawieńskim Parku Narodowym. Rzeka przyjmuje z lewej dwa największe dopływy – najpierw Korytnicę, a później Płociczną. Poniżej ujścia Płocicznej spławna i szeroka rzeka o stosunkowo niewielkim spadku płynie jeszcze ponad 20 km przez Puszczę Drawską, przyjmując z prawej strony Mierzęcką Strugę, do ujścia do Noteci koło Krzyża.

Polecamy spływ po ostatnim ujściowym odcinku rzeki. Ma on  długość  25 km .Nie jest ona tak wymagający jak fragment w Drawieńskim Parku Narodowym z uwagi na sporą szerokość rzeki i brak większych przeszkód. Atrakcją w sezonie ” bezlistnym” są widoczne na wysokim brzegu rzeki ruiny bunkrów Wału Pomorskiego.

Z lewej, wschodniej strony rzeki mijać będziemy miejsca dawnego
osadnictwa puszczańskiego, ruiny starego młyna w Pilsku na rzeczce Szczucznej, grupę starych dębów – pomników przyrody koło leśniczówki Dębina, stary cmentarz w Pustkowiu a towarzyszące rzece wysokie zbocza oferują miejscami wspaniałe punkty widokowe.

Zakończenie spływu na Mecie nad Drawą, przed mostem drogowym w
Łokaczu Wielkim.

Kilometraż odcinka, którym spływamy (kilometry podawane są w

kolejności malejącej liczonej do ujścia do Noteci)

km 25,1 Stare Osieczno: most betonowy drogowy na
drodze krajowej nr 22,pomost kajakowy, miejsce biwakowe, mała  
gastronomia, do najbliższego sklepu ok 300m

km 22,8 Kotlina leśniczówka

km 19,0 ujście Mierzęckiej Strugi

km 14,7 Hutniki ,biwak, Nadleśnictwo
Smolarz  leśniczówka

km 17,4 ujście rzeki Szczuczna

km 13,4 Dębina leśniczówka

km 10,9 Przeborowo biwak

km 6,2 ujście Pokrętnej

km 4,5 most drewniany drogowy

km 2,4 most drogowy betonowy

km 0,0 ujście Drawy do Noteci w
miejscowości  Nowe Bielice