Brda – górny odcinek rzeki

Swoje źródła Brda ma koło Miastka.W górnym biegu płynie przez malowniczy Obszar Chronionego Krajobrazu jezior Szczytno i Krępsko. Widoki przepiękne i rozległe a fale na J. Szczytno większe niż naszym Bałtyku…